Kvinnor för fred
Satellitkrigen

Satellitkrigen


Journalisten vid NRK, Bård Wormdal, författare till boken Satellitkrigen, visar i sin bok hur USA omringar Ryssland med olagliga installationer av radaranläggningar på ön Svalbard, som är en fredszon sedan 1920. 

Boken Satellitkriget, gav honom 2011 ett stort pris för undersökande journalistik

Han avslöjar i boken hur norska regeringen och USA placerat ut ett stort antal radaranläggningar på ögruppen Svalbard, i klart brott mot det internationella Svalbardtraktatets förbud mot att använda ögruppen för krigsändamål. Satellitstationens alla anläggningar lastar ner övervakningsfoton från satelliter åt USA för styrning av Irakkriget.

USAs ville ha med Norge i kriget mot Irak. Men trots att Norge sa nej deltog de i alla fall för Svalbards satellitstation SvalSats laddade ner satellitbilder åt USA , som hade avgörande betydelse hade en stor betydelse vid invasionen.

Bård visar också hur världens största och starkaste radaranläggning 1998 flyttades från Kaliforniern till Vardö, inte långt från Ryssland. När USA placerade ut denna radar i Vardö, bröt de också det viktiga ABM-avtalet, som förbjuder utplacering av sådana anläggningar nära någon av stormakternas territorium. Med hjälp av Vardö-radarn kan USA angripa andras satelliter och är en del av USAs s.k. raketförsvar och förvandling av rymden till krigets nya slagfält.


200 SEK